Buselever og busvognmænd blev ført sammen på utraditionel vis i et forsøg på at skaffe nye lærepladser til buselever.

Foto: Virksomheder og elever til speeddating-arrangement i Brøndby den 10. oktober 2019

På opfordring fra brancheudvalget for persontransport i TUR, satte TUR Lærepladsformidling den 10. og 23. oktober 2019 fokus på at bygge bro mellem buselever og busvognmænd til speeddating-arrangementer i både Brøndby og Aalborg. Her var formålet at give buselever muligheden for at møde virksomheder inden for persontransport i et forsøg på at gøre det nemmere for eleverne at finde en læreplads.

Program for dagene
Arrangementerne blev indledt med et oplæg fra Jan Larsen, praktikpladskonsulent hos TUR, som fortalte om de generelle rammer og fordele ved at have lærlinge. Derefter fortalte de deltagende virksomheder, Keolis og De Blå Omnibusser, om hvilke forventninger og krav, de har til en potentiel buslærling. Efterfølgende var det tid til, at buselever skulle møde busvognmænd til den berygtede speeddating-samtale, som kunne forveksles med en lyn-jobsamtale, hvor eleverne fik et par minutter til at præsentere sig selv.

54 speeddating-samtaler
Omkring 15 elever mødte op til både arrangementet i Brøndby og Aalborg, hvor de var blevet klædt godt på til at møde virksomhederne. Hver elev kom med velforberedte informationsmaterialer om sig selv, som de præsenterede for virksomhederne til de individuelle speeddating-samtaler.

– Der var afsat fem minutter til hver speeddating-samtale, så det var vigtigt, at eleverne havde forberedt sig hjemmefra, da de skulle være skarpe til at præsentere sig selv, så både eleven og virksomheden kunne få mest ud af samtalen, fortæller Jan Larsen fra TUR Lærepladsformidling.

Der blev i alt gennemført 54 speeddating-samtaler på de to dage, hvoraf eleverne i Brøndby deltog i tre samtaler hver, mens de i Aalborg deltog i to samtaler hver. Samtalerne gav busvognmændene lejlighed til at hilse på elever, som netop har gennemført, eller er i gang med, grundforløbet på erhvervsuddannelsen ”Buschauffør i kollektiv trafik”.

Stort udbytte
Begge arrangementer bar tydeligt præg af velvilje fra både de deltagende virksomheder og elever.

– Det var et positivt førstegangs-arrangement, hvor eleverne viste et stort engagement i at deltage. Flere af dem havde endda bedt om at få fri for at kunne deltage – og jeg er sikker på, at eleverne havde stort udbytte af samtalerne, fortæller Jan Larsen.

Brancheudvalget har modtaget en afrapportering omkring de afholdte arrangementer, ligesom eleverne i samarbejde med skolen vil evaluere deres indsats og udbytte.