Billede fra eeo.dk/vejentil

Har du lyst til at være med til at inspirere andre unge til at tage en erhvervsuddannelse? Erhvervsskolernes ElevOrganisation søger rollemodeller.

Til efteråret skyder Erhvervsskolernes ElevOrganisation, med støtte fra Nordea-fonden, en kampagne i gang, hvor rollemodeller fra forskellige erhvervsskoler skal besøge folkeskoler i hele landet og fortælle udskolingselever og deres forældre om erhvervsuddannelserne.

Der er masser af jer transportlærlinge, der brænder for jeres fag og ville kunne inspirere andre unge til at søge ind på en erhvervsskole. Så hvis du er interesseret i at være rollemodel – eller bare nysgerrig – skal du henvende dig til EEO.

For at komme i betragtning skal du være i gang med en erhvervsuddannelse og være højst 26 år gammel. Udover nogle store oplevelser og et større netværk, får rollemodellerne en række kompetencer til CV’et, og det kan gavne dine jobmuligheder i fremtiden, herunder bl.a. træning i mundtlig kommunikation.

EEO dækker dine transportudgifter, og den tid du bruger væk fra arbejdet, bliver kompenseret svarende til din timeløn. Du skal regne med at afsætte noget tid i hverdagen og i enkelte weekender, så der skal selvfølgelig være en aftale på plads med din mester, arbejdsgiver og/eller skole.

Læs mere hos Erhvervsskolernes ElevOrganisation

Se billeder og videoer på EEOs Facebook