splash_9

Til forældre & fagfolk

En erhvervsuddannelse – f.eks. inden for transportområdet – består af både teori og praksis, og fører til et job, der kræver ikke blot et godt hoved, men også hænder, der er skruet rigtigt på.

Mulighed for praktikplads?
Det er ikke alle uddannelser, hvor det er lige let at finde en praktikplads. Men med viljen og evnen til at turde, når de fleste unge mennesker langt. Alle skoler er klar til at hjælpe med at finde den rigtige praktikplads – og inden for flere uddannelser, er der også mulighed for skolepraktik. På mange uddannelser er der uddannelsesgaranti – det vil sige, at der er garanti for, at man kan færdiggøre sin uddannelse.

Jobmuligheder?
En erhvervsuddannelse inden for transportområdet giver en unik mulighed for at gå direkte fra uddannelse over i et fast job. Mange virksomheder bruger uddannelsen til at rekruttere, og deres formål med at uddanne lærlinge er derfor at ansætte vedkommende, når svendebrevet er i hus.

Videreuddannelse?
Også inden for transportområdet er der gode muligheder for at videreuddanne sig. Der findes bl.a. disponentuddannelsen, hvor man bliver kørselsleder enten inden for lager- eller chaufførområdet. Man kan også videreuddanne sig til logistikøkonom eller tage akademiuddannelsen i international transport og logistik.