Virksomheder, der ansætter lærlinge

Rigtig mange virksomheder gør en stor indsats i forhold til at ansætte og uddanne lærlinge. Her på siden har vi samlet et par af de virksomheder, der gør det rigtig godt – og de får her mulighed for at fortælle hvorfor og hvordan de uddanner lærlinge.

BMS

I BMS er vi rigtig glade for, at vi kan præge de unge mennesker, der skal køre med vores maskiner i den rigtige retning fra starten. Vi bringer dem sikkert ud til de opgaver, der skal udføres i samarbejde med deres kollegaer, og lige så sikkert hjem til deres familier igen.

Hos BMS mener vi, at kranbranchen skal tage ansvar for at der bliver udlært så mange dygtige lærlinge som muligt til fremtidens udfordringer i branchen, så vi ikke kommer til at stå og mangle faglært arbejdskraft. BMS ønsker at afspejle samfundet, også når det handler om social ansvarlighed og elevuddannelse. Derfor får vores elever ansvar fra dag de starter her, og der følges løbende op på deres forløb, og på om alle er tilfredse.

Med Danmarks mest omfattende og alsidige flåde af mobilkraner er BMS i stand til effektivt at løse opgaver af enhver art og omfang. Hos BMS har sikkerhed og arbejdsmiljø altid førsteprioritet. Det stiller store krav til vores medarbejdere, som skal være alsidige og omstillingsparate.

Besøg hjemmeside.

Bomholt A/S

Vi møder vores lærlinge med udfordringer og respekt

Siden firmaets start i 1938 har Bomholt A/S udført transporter i alle afskygninger, og samtidig gjort en aktiv indsats for at være på forkant med udviklingen. I dag råder vi over kranbiler i forskellige størrelser, som kan udføre forskelligartede opgaver. Trailere og påhængsvogne der favner mulighederne for transport af gods der kan være for bredt, langt, højt, eller tungt til at kunne medtages med en normal dimensioneret transport.

En lærling hos os vil i sin læretid blive involveret i hele virksomhedens forskellige funktioner. Det betyder at arbejdsopgaver som reparation og vedligeholdelse af køretøjer, kørselsplanlægning og administrative opgaver, udførsel af kranarbejde, kørsel med blokvogn, og hvad der ellers hører sig til på en arbejdsplads som vores.

Som lærling vil man blive modtaget med en forventning om at man er klar til at deltage i virksomhedens daglige gøremål, og til tider blive udfordret på den viden man har tilegnet sig, under de skoleophold man har gennemført.

Samtidig vil man opleve at der bliver vist tillid, respekt, og omsorg for at de krav der stilles til en godschauffør i vores branche. Vi sætter ikke barren højere end vi skønner at en lærling er klar til, men er heller ikke blege for at udfordre lærdommen i samarbejde med erfarne kolleger.

En stor del af vores arbejde er betinget af at vores medarbejdere til stadighed deler den viden de får ved at arbejde i en konstant nyskabende branche.
Derfor ser vi det også som vores pligt, og glæde at tilbyde praktikplads til lærlinge inden for transportfaget.

Besøg hjemmeside.

Maimburg

Kun gode erfaringer med lærlinge

Vi er en transportvirksomhed, som på nuværende tidspunkt råder over 16 trækkere og 1 vekselladvogn. Maimburg Servicecenter A/S ligger i Taulov ved Fredericia, hvorfra vi kører ud fra, bortset fra to af vores chauffører, som kører fra Horsens. Vi udfører mange forskellige opgaver inden for transport i Danmark.

Indtil videre har vi kun haft en lærling. Ham har vi til gengæld været utroligt glade for. Han har været meget interesseret i at lære, og har udført sine opgaver til firmaets og vores kunders fulde tilfredshed. Vi har givet ham forskellige opgaver der, ud over godstransportkørsel, også har indbefattet udfyldelse af fragtbreve, kørsels- og ugesedler. Han har desuden kørt natkørsel, når der har været behov for dette.

Vores lærling er altid mødt op i godt humør, og har desuden haft god orden i sine sager. Hvis han har været i tvivl, har han kontaktet firmaet eller sine kollegaer, som har rådgivet ham, og delt ud af deres erfaringer. Han har desuden deltaget i DM for chaufførlærlinge, hvor han udemærkede sig ved at gå hjem bronze. Med alle de gode erfaringer med vores første lærling, er det ikke sidste gang, at Maimburg Servicecenter A/S tager en.

Besøg hjemmeside.

Poul Schou

Virksomheder skal gøre sig umage med deres lærlingepraksis

For at blive en god chauffør, er det vigtigt at lærlingen lander i en virksomhed, der ved hvordan de skal lære fra sig. I Poul Schou A/S vil vi gerne være med helt fremme og medvirke til, at fremtidens chauffører er veluddannede, og har et bredt kendskab til branchen.

Denne tilgang til vores lærlingepraksis blev også anerkendt for nylig, da vores lærling Henrik Søndergaard vandt DM for transportlærlinge. Henrik er nu udlært, sammen med endnu en transportlærling, og de er efterfølgende begge blevet en del af den faste stab i Poul Schou.

Desuden har vi to andre dygtige lærlinge på vej – begge unge stabile gutter med den helt rigtige indstilling, masser af gå-på-mod og flair for service og logistisk.

Vi har også en EGU-elev og en 10. klasses elev – som begge har to ugentlige dage i virksomheden, og trives i så høj grad at de påtænker at gå i lære som transportelever hos os.

Poul Schou A/S, med domicil i Odense, fejrede i 2015 sit 75 års jubilæum. Dagligt beskæftiger vi ca. 75 medarbejdere inden for kran- og blokvognsopgaver, bakseopgaver, affaldsløsninger, sikkerhedsmakulering, nationale transporter del- og fuldlæs, og lukkede transportsystemer.

Besøg hjemmeside.

virksomhed_tvis

Mangeårig erfaring med lærlinge

Tvis Vognmandsforretning A/S er totalleverandør af transportopgaver.

Vi har kun gode erfaringer med at tage lærlinge ind, og det er da også blevet til en del gennem årene. Gennem de sidste 18 år har vi haft 22 lærlinge igennem godschaufføruddannelsen, heraf har der været 12 voksenlærlinge. Vi har afdelinger i både Aulum, Fredericia og Greve.

Vi nøjes ikke med transport fra ét sted til et andet, men udbygger transportopgaverne med kranhjælp, løsning af læsse- og losseopgaver, således at vi er med fra start til slut.

Vore kranbiler er i størrelsen fra 23 TM til 125 TM, og desuden har vi to mobilkraner, og kan således løse rigtig mange typer af opgaver. Bl.a. montage af trapper, altaner, kviste og alu-facader.

Derudover kan vi medbringe vakuumsug, så glaspartier og vinduer nemt kan monteres.

Ved specialtransport sørger vi for følgebiler og alle tilladelser, og vi kører også med modulvogntog, så større mængder gods kan komme frem samtidig.

Besøg hjemmeside.

virksomhed_oebro

Fagligt dygtige medarbejdere skal sikre branchen i fremtiden

ØBRO Flytteforretning tager normalt mindst en ny lærling hvert år. Vi mener at det er meget vigtigt at vi, i flyttebranchen, også fremover har fagligt dygtige medarbejdere, som kan blive ved at udvikle erhvervet. Når man har sig en flyttechaufføruddannelse kan man varetage langt de fleste former for landtransporter.

Vores hovedkontor ligger i Aalborg. Vi har afdelinger i Frederikshavn og Hjørring. Personalegruppen består af ca. 40 medarbejdere heraf er 2-3 lærlinge.

Vi er Nordjyllands førende inden for flytning, både privat og erhverv. En stor del er derfor pakning af folks privatindbo i kasser, samt flytning både lokalt i Aalborg samt over hele landet og Europa. For det meste flytter vi for familier, til og fra vores nærområde. Derudover har vi en hel del opmagasinering i 20 fods containere, som stilles inde i vores lagerhal. Der udføres også mange eksportflytninger bl.a. til og fra Grønland.

Derudover foretager vi mange kontor -og firmaflytninger i området fra Hobro til Skagen. Det kan være alt fra 1 til 400 arbejdspladser samt produktion med maskiner, lager og arkiver. Vi udfører samtidig rigtig mange små ad hoc-opgaver i løbet af dagen, både for private, firmaer samt staten og kommuner.

Besøg hjemmeside.

virksomhed_henriktofteng

Her bliver lærlingene voksne

Henrik Tofteng A/S beskæftiger ud af 60 medarbejdere hele tiden 6-7 lærlinge. Ud over chaufførlærlinge, er der også smede-, mekaniker- og kontorlærlinge. Devisen er, at vi alle er forpligtede til at tage lærlinge, og hjælpe til at så mange som muligt får en uddannelse.

Hensyn til den enkelte
I virksomheden, tager de altid udgangspunkt i hvem lærlingen er. Er der tale om en der fx er ordblind, så sørger de for at skolen får besked om det, og er hele tiden opmærksomme på at give lærlingen redskaber og muligheder for at løse sin opgaver på sin måde. I øjeblikket er et nyt tiltag på trapperne, hvor de har udviklet et nyt læreredskab – en håndbog med billeder, i stedet for tekst, der viser konkret hvad lærlingen skal lave og hvordan.

Lærlingene vokser med ansvaret
Den gode lærlingepraksis der kendetegner Henrik Tofteng A/S afspejler sig direkte i de unge og nogle gange lidt ældre, lærlinge der har læreplads her:
”Vi kan se det med det samme når får lov at komme afsted i et stort køretøj på egen hånd. De kaster sig virkelig over opgaven, og påtager sig det store ansvar – for de vil enormt gerne, og de kan sagtens. Så gider de ikke have en eller anden gammel chauffør med, det passer dem fint at have førerhuset for sig selv. Mange af dem bliver voksne her hos os”, fortæller Henrik Tofteng.

Chaufførlærling blev kørselsvejleder
Lærlinge bliver også set i virksomheden, og hvis der fx er en der egner sig bedre til noget andet, forsøger man at løfte dem videre, også selvom det er ind i en helt anden branche:

”Vi havde en chaufførlærling, som var meget pertentlig og altid meget optaget af udstyret i vognen. Hvis der fx manglede en pære kom han altid retur for at skifte den – tingene skulle være i orden. Han endte som kørselsvejleder i stedet, for han passede bare perfekt ind i livet på kontoret med sin ordenssans og sit overblik”.

Henrik Tofteng A/S er en moderne vognmandsforretning, som betjener erhvervskunder og offentlige institutioner i hele Storkøbenhavn.

Besøg hjemmeside.

Viggo Petersens Eftf. A/S

I Viggo Petersen’s Eftf. A/S skal du have lyst til at gå på arbejde. Lærlingene får ansvar fra dag et af, og indgår i produktionen med det samme. De starter med at køre pakkebil, får deres eget distrikt, hvor de skal distribuere gods eller pakker, og er i gang med det samme. Ideen er at løfte dem op ved at give dem ansvar.

Efter ca. syv måneder er de klar til at tage deres store kørekort, og når det er i hus, til at køre stor lastbil. Fordelen ved denne praksis er, at lærlingene er i gang med det samme, og samtidig føler sig som en del af virksomheden.

Team spirit og sund konkurrence
Lærlingene hos Viggo Pertersens Eftf. A/S starter op i grupper á 5, følges, og er i skole og i virksomhed i de samme perioder, fortæller Arne Lie, som er HR-chef og lærlingeansvarlig:

”Unge kan lide at være sammen med unge. Og når de starter op hos os i de her grupper, er der tradition for at der hurtigt opstår en god portion team spirit, men også et lille element af sund konkurrence lærlingene i mellem. Den dynamik er et godt afsæt for en god måde at lære hinanden at kende på, og den sparring lærlingene har med hinanden gør dem endnu bedre til faget”.

Krav til indsatsen
Den dag Viggo Petersens Eftf.´s lærlinge starter op, gør de det klart for dem, at man forventer at de bliver blandt de 5 bedste, på landsplan, og således kan blive ambassadører for virksomheden. Det er forventet at 40% af dem søger videre til andre virksomheder, og at halvdelen af de 40% kommer tilbage til Viggo Petersens Eftf. Sædvanligvis, bliver de resterende 60 % i øvrigt i virksomheden.

Der er mange forskellige opgaver i virksomheden og lærlingene kan virkelig få prøvet nogle ting af i løbet af deres læretid. De bliver udfordrede samtidig med at der bliver taget hensyn til den enkeltes ønsker.

Flere kvinder i Viggo Petersens Eftf. A/S
Det er almindelig kendt, at der er alt for få kvinder i transportbranchen. Det er også noget man bekymrer sig om hos Viggo Petersens Eftf. og derfor er de ved at sætte et initiativ i søen, hvor ambitionen er at på der lærlingesiden vil være 10 % kvinder. Det vil sige at når man starter en gruppe op á fem, er en af dem en kvinde.

Viggo Petersens Eftf. har kontor og terminal i Høje Taastrup Transportcenter, 110 lastbiler og 140 ansatte. De beskæftiger sig primært med transport af styk gods, vognmandskørsel og kørsel med kraner som er monteret på ladet af lastbiler.

Hvis du vil se, hvor mange og hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte lærlinge, er der også mulighed for det på hjemmesiden praktikpladsen.dk. Husk at søge specifikt på transportområdet.