• UC Holstebro
  • UC Holstebro
  • UC Holstebro
  • UC Holstebro
  • UC Holstebro

UC Holstebro

Uddannelsescenter Holstebro er en stor skole, der ligger spredt på flere adresser i byen. Center for transport og logistik ligger i byens nordvestlige del på Bastrupgårdvej. Her er der aktiviteter for både AMU-kursister og erhvervsskoleelever (EUD), og her kan man uddanne sig til mekaniker, chauffør, lageroperatør mv. – eller man tage AMU-kurser inden for truck, kran, kørekort, EU-kvalifikationsbevis samt diverse lagerkurser.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart
Center for transport og logistik udbyder en fagretning af 20 ugers varighed på grundforløb 1 (GF1), som peger mod områderne auto, smede, chauffør og lager. GF1 udbydes én gang om året med opstart i august.

Grundforløb 2 (GF2) har ligeledes en varighed på 20 uger og udbydes i tre retninger, auto, chauffør og lager, og holdene vil bestå af elever, som kommer fra GF1. Der kan også komme unge elever, der står med en uddannelsesaftale i hånden, samt voksne elever (VEU), som skal opnå grundlæggende kompetencer. GF2 udbydes 2 gange om året med opstart i januar og august.

Derfor skal du vælge UC Holstebro
Center for transport og logistik lægger vægt på læringsmiljøet og den gode relation mellem lærer og elev. I praksis betyder det, at læreren står i så tæt en dialog med den enkelte elev, at han/hun mærker lærerens interesse, og føler sig set, hørt og anerkendt. Det er i den gode relation, at eleven får en løbende tilbagemelding på sine præstationer og opgaver i forhold til målene.

Den gode relation kan også ses ved, at lærer og elev ofte tager sig tid til at snakke sammen i pauserne.

Vi er stolte over at kunne opretholde et tæt relation til eleverne, og fællesskabet stopper ikke, når eleven står med svendebrevet i hånden – vi oplever ofte, at de senere kommer tilbage.

En typisk skoledag
Center for transport og logistik tager udgangspunkt i, at læringen bedst sker ud fra en praksisnær tilgang. En undervisningsdag kan se således ud:

Eksempel 1 – en dag på skolen.
1 lektion kl. 08:00 – 08:45:
Fælles morgenmad med social, kulturel og samfundsmæssig debat i indholdet. (Her styrkes elevens sociale kompetencer samtidig med, at elevens sprog trænes, og der opnås ligeledes et kulturelt og samfundsmæssigt indblik)

2-7 lektion kl. 08:50 – 14:35:
Resten af dagen vil typisk bestå af en teoretisk del, som optakt til nogle praktiske øvelser, som foregår i workshops af en varighed på ca. 20 minutter af gangen. Der vil være øvelser med lastbiler, lager, kran, gaffeltruck, stablere og andre maskiner og værktøjer. Opgaveløsningen skal så vidt muligt foregå i lastbilen, på gaffeltrucken, på lageret eller ved kranen.

Eksempel 2 – En tur i lastbilen.
Godt halvvejs inde i grundforløbet planlægger den enkelte elev en ”virkelighedsnær” arbejdsdag på jobbet. Planlægningen skal indeholde elementer fra chaufførens hverdag samt en kørselsrute de skal ud på. Turen skal køres i en 18 ton lastvogn med plads til 3 elever + chauffør (faglærer). Faglæreren har mange års erfaring med lastvognskørsel, og det er chaufførens erfaring og viden der bliver italesat under hele turen. Lastvognen skal pakkes med gods, som eleverne selv pakker, gør klar til forsendelse, læsser og surrer.

Modtageren af godset er en anden erhvervsskole, hvor varen skal levereres på korrekt vis. På skolen står returgods, som venter på at blive ekspederet. De elever der ikke er med på turen modtager undervisning på hjemskolen. Her underviser en faglærer i fællesstof. Køreturen skal gennemføres af både lager- og chaufførelever. Snakken i lastvognen tilpasses eleven, som enten kan være i uddannelse som chauffør eller lageroperatør.

Det sociale miljø
Center for transport og logistik byder på et ungdomsmiljø, hvor der samtidig er mulighed for at trække på erfaring fra lærerne og de voksne elever. I og med at der foregår en del praktiske øvelser i grupper, opstår der et venskab og sammenhold, som vi kan mærke at eleverne værdsætter. Eleverne lærer at begå sig socialt og det indebærer at skulle bidrage til fællesskabet og forstå dets regler. Ledelse og faglærere planlægger et trygt undervisningsmiljø der skal give næring til at eleven vokser og samtidig føler sig hjemme.

Hensyn og hjælp til ordblinde elever med særlige udfordringer
UCH hjælper både unge og voksne med særlige behov. Vi kører en læse- stavetest for alle elever og kursister, og denne kan danne baggrund for en ansøgning om at få en IT-rygsæk. IT-rygsækken indeholder en computer med hjælpeprogrammer der kan gøre undervisning lettere for elever med læse- og stavevanskeligheder.

En anden støttemulighed kan findes gennem afdelingens studievejleder, som sammen med faglærerne kan søge støttetimer til elever med særlige behov. Støttetimerne kan f.eks. anvendes til at tydeliggøre strukturen i undervisningsforløbet eller til oplæsning og forklaring af opgaverne mv.

Hjælp og støtte
Center for transport og logistik har en studievejleder og uddannelseskonsulent inden for chauffør- og lagerområdet. Her kan eleven eller kursisten søge hjælp og rådgivning hos:

  • Studievejleder: Ole Laursen
  • Uddannelseskonsulent: Erling Helsinghof