splash_2-6-3

Særlige udfordringer

Rigtig mange unge har en diagnose som f.eks. ADHD. Det er ikke en hindring for at tage en uddannelse – heller ikke en transportuddannelse.

På skolen er faglærerne dygtige til at undervise, så det fanger dig – og du vil sjældent være bænket i klasselokalet i mange timer ad gangen. Meget undervisning foregår som øvelser udenfor.

Det er vigtigt, at du og skolen har en dialog om din diagnose, og det samme gælder, når du skal finde en læreplads. Rigtig mange virksomheder skeler ikke til, om du har ADHD, er ordblind eller har andre udfordringer. Mange virksomheder vil tværtimod meget gerne hjælpe og tage godt i mod dig – de skal bare kende til din problematik, så de ved, hvordan de skal give dig den bedst mulige oplæring og uddannelse.