splash_2-3-3

Tankbilchauffør

Er du til personlig frihed på landevejen kombineret med sikkerhed, omhyggelighed og ansvarsfuldhed? Så er en uddannelse som tankbilchauffør måske noget for dig.

Som tankbilchauffør kører du f.eks. benzin, olie, kemikalier og andre flydende stoffer og pulver. Det kan også være foder til dyr eller mad til mennesker.

På uddannelsen lærer du at udføre tanktransport under optimal sikkerhed for materiel og øvrige trafikanter.

Skole og praktik
Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Du skal derfor have en læreplads for at gennemføre hele uddannelsen.

Fag på skolen
På skolen bliver du undervist i fag som introduktion til branchen, færdselslære, farligt gods, national og international transport, tankbilens udstyr og temperaturfølsomt gods. Samtidig får du en lang række certifikater og kørekort.

Hvor lang tid tager det?
Det er meget forskelligt, hvor lang tid uddannelsen tager.Uddannelsen varer normalt 3,5 år (inkl. 1 år på grundforløbet). Men det kan også gå hurtigere, hvis du f.eks er over 21 år og har relevant erhvervserfaring.

Ring til skolen
Kontakt en skole for at få mere information om uddannelsen.