Bogpakker til lærlinge på lager- og godsuddannelserne

Du kan få dine egne materialer til din uddannelse, hvis du er medlem af 3F og virksomheden, hvor du er i lære, betaler til en af de nævnte fonde herunder.

Som lærling på lager- og godsuddannelserne kan du få en bogpakke, uden du selv skal betale for den. Det kan du, hvis du er medlem af 3F, og virksomheden, hvor du er i lære, er medlem af en af følgende arbejdsgiverorganisationer og samtidig bidrager til den fond, der er angivet i parentes:

  • Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik (Transportens Udviklingsfond/TU)
  • Dansk Transport og logistik (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond/GUU)
  • Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (Persontrafikkens Udviklingsfond/PUF)
  • Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistvognmændenes Udviklingsfond/TUF)

Ansøgningsprocessen består af to trin:

  1. Virksomheden ansøger i første omgang om bogpakken, og hvis virksomheden opfylder betingelserne, vil TUR Forlag kontakte lærlingen (dig).
  2. Herefter ansøger du, og hvis du opfylder betingelserne (er medlem af 3F), vil bogpakken blive sendt afsted til dig.
    Bogpakken består af både fysiske bøger og iBøger (digitale bøger).
Du kan ansøge direkte om en af bogpakkerne her.

Alle bogpakkerne kan købes på TUR Forlags webshop.
Besøg webshoppen

Har du spørgsmål til bogpakkerne, kan du kontakte TUR Forlag på telefon 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.
Rummelighed er et af de nøgleord, der beskriver transportbranchen som arbejdsplads. Er du ansvarlig, og ønsker du at gøre en indsats – så kan du komme rigtig langt med en uddannelse inden for transportbranchen. Læs mere