splash_2-7

SU og løn under uddannelsen

På en erhvervsuddannelse får du normalt løn under hele uddannelsen – både mens du er på din læreplads, og mens du er på skole. Uddannelsen er gratis.

For at få løn på grundforløbet skal du dog have en uddannelsesaftale. Har du ikke det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. SU-satserne afhænger blandt andet af din alder, og om du bor hos dine forældre eller er flyttet hjemmefra.

På hovedforløbet får du altid løn, hvad enten du har en læreplads hos en virksomhed eller er i skolepraktik.

Lærlingeløn
Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, får du løn fra den dag, du begynder på uddannelsen, hvad enten du begynder med grundforløbet på skole, eller du begynder på lærepladsen.
Begyndelseslønnen for elever er lidt forskellig fra uddannelse til uddannelse. Men du tjener i begyndelsen godt 11.000 kr. om måneden og slutter med godt 14.500 om måneden. Hertil kommer evt. tillæg for ubekvemme arbejdstider samt overarbejde. Fra du er 20 år, får du endvidere indbetalt pensionsbidrag (8% fra arbejdsgiver, 4% eget bidrag).

Bliv medlem af 3F som lærling
Det anbefales klart, at du melder dig ind i 3F, der er specialist i løn og arbejdsforhold for lærlinge inden for transportområdet. Det koster kun 2 kroner om dagen, og giver dig direkte hjælp til f.eks.:

•    Tjek af uddannelsesaftalen og lønsedler
•    Hjælp til at søge en læreplads
•    Personlig hjælp ved arbejdsskader
•    Person hjælp og rådgivning hvis du får problemer på din læreplads

Læs mere på 3f.dk.