Transportuddannelse

Uddannelser

Søger du en udfordrende og praktisk branche, hvor du skal løse mange selvstændige opgaver? Så er en uddannelse inden for transportområdet måske noget for dig.

En transportuddannelse er en erhvervsuddannelse (det vil sige en ungdomsuddannelse) du kan tilmelde dig, hvis du har gennemført folkeskolen.

Mange forskellige uddannelser
Der findes i alt 12 forskellige uddannelser inden for transport. Du kan f.eks blive kranfører, lageroperatør eller buschauffør.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid en transportuddannelse tager
Ud over at du skal vælge en af de 12 uddannelser, skal du også tage stilling til, hvordan du vil tage uddannelsen. Der findes nemlig 5 forskellige forløb, som hver især tager mellem 1,5 og 3,5 år. Det forløb, du kan vælge, afhænger af om du er under 21 år, om du er over 21 år, om du har erfaring fra tidligere jobs eller uddannelsesforløb, om du ønsker at komme i mesterlære, eller om du vil tage en kort uddannelse.

Uddannelsen foregår både i skolen og i virksomheden
En uddannelse inden for transport er en meget praktisk uddannelse, hvor en stor del af undervisningen foregår i den virksomhed, du har fået læreplads hos. Resten af uddannelsen foregår i skolen. I løbet af uddannelsen får du løn eller SU afhængig af, om du har fundet en læreplads før eller efter, du begynder på uddannelsen.

Stor rummelighed for dem med særlige udfordringer
Adgangskravet for at komme ind på en erhvervsuddannelse er det samme som for alle andre erhvervsuddannelser, nemlig at du har gennemført folkeskolen, og afsluttet med mindst 02 i karakter i fagene dansk og matematik. På alle uddannelser er der stor rummelighed for personer med særlige udfordringer, som f.eks ordblinde, personer med ADHD eller dem som bare er skoletrætte.

Download folder om transportuddannelser

Mulighed for ”gratis” bogpakker
Du har mulighed for at få dine egne bøger til uddannelsen, når du starter på skolen. Du kan læse mere om betingelserne for bogpakkerne via disse links:
Bogpakke til Transportlærlinge
Bogpakke til Lagerlærlinge