EUC Nordvest

EUC Nordvest udbyder undervisning og andre ydelser inden for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser, teknisk gymnasium, handelsgymnasium, landmandsuddannelsen, fiskeriuddannelser, korte videregående uddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser samt øvrige efter- og videreuddannelser.

Vi har omkring 2000 årselever og 300 medarbejdere, og vores undervisningsafdelinger finder du i Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev og Thyborøn. Indgangen Transport og lager er en mindre afdeling, hvor vi er ca. 8 medarbejdere.

Antal elever (grundforløb transport)
Vi har ca. 5 – 10 elever på vores grundforløb.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart
Vi starter nye hold op to gange om året.

Derfor skal du vælge EUC Nordvest
Vi er en lille afdeling, hvor der er plads til den enkelte elev. Underviserne er meget engagerede og det giver et godt miljø med plads til venskaber, at være sig selv, humor og udfordringer både fagligt og personligt.

En typisk skoledag
Vi lægger vægt på, at hver dag så vidt muligt skal indeholde både teori og praksis. Ofte er dagen delt op, så teorien ligger om formiddagen og det praktiske om eftermiddagen. Målet er, at eleverne skal opleve, at det, de lærer kan de med det samme gå ud og omsætte til praksis.

Det sociale miljø
Vi har et rigtig godt miljø med en uformel omgangstone lærerne og eleverne i mellem. Vi betragter eleverne som voksne mennesker og kommunikerer med dem derefter.

Den første uge
Når eleverne starter, holder vi en “ryste-sammen”- tur, så alle lærer hinanden at kende – vi oplever, at det giver gode kammeratskaber og tryghed. Derudover bliver eleverne introduceret til branchen. Vi ser på lastbilerne, starter dem og tager måske en prøvetur, så eleverne allerede fra start får en fornemmelse af faget.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlig eudfordringer
Ordblinde kan få tildelt en It-rygsæk og da vi er små klasser, er der tid til den enkelte, hvilket er en stor fordel for både elever med særlige udfordringer og ordblinde.

Hjælp og støtte
Man kan få hjælp hos faglærerne Mikael Kongensgaard og Jan Majgaard.