• AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. Skolen tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede.
  • I marts måned 2014 opgraderede AMU Nordjylland sin vognpark med 2 helt nye lastbiler og en bus fyldt med det nyeste udstyr og teknologi – til stor glæde for både kursister/elever og faglærere.
  • AMU Nordjylland har en lastbilsimulator, hvor man kan simulere næsten alle tænkelige trafikale situationer. Du kan fx simulere at køre i glat føre, med tung last eller med levende dyr. I simulatoren sidder du i et rigtigt lastbilførerhus, og rundt om førerhuset er der placeret tre store skærme, som giver dig et synsfelt på 180 grader. Samtidig er der skærme bag spejlene – alt sammen for at gøre køreturen så virkelighedsnær som muligt. Uden for sidder læreren og guider dig igennem banen, hvilket ses her på billedet.
  • Hos AMU Nordjylland har du mulighed for at lære at betjene forskellige typer kraner – alt fra fx travers- og portalkraner til mobilkraner som her på billedet.

AMU Nordjylland

Hos AMU Nordjylland tilbyder vi erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede. Vores målgruppe er på den måde meget bred, og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring.

Skolen består af to afdelinger, som er placeret på henholdsvis Sofievej 61 i Aalborg samt Sandmoseskolen ved Brovst. Transportuddannelserne er skolens største aktivitetsområde. Gennemsnitligt har skolen dagligt ca. 800 elever og kursister, og en tredjedel af disse er på vores transportuddannelser.

Antal elever (grundforløb transport)
Hvert år byder AMU Nordjylland velkommen til ca. 125 grundforløbselever inden for transportområdet.

Grundforløbsuddannelser

  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)
Hos AMU Nordjylland har du mulighed for at vælge mellem følgende hovedforløb:

Hvor ofte starter I nye hold?
På vores grundforløb har vi opstart fire gange om året, og på hovedforløbene er der løbende opstart – det betyder, at du kan starte på hovedforløbet, når du har færdiggjort dit grundforløb og har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Derfor skal du vælge AMU Nordjylland
Som skole har vi stort fokus på den enkelte elevs forudsætninger og behov. Vi tilbyder individuel uddannelsesplanlægning, og vi målretter undervisningen, så den på bedste måde både tilgodeser elevernes og virksomhedens ønsker. Vi ønsker nemlig at klæde vores elever på med mange af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Vi prioriterer desuden den personlige kontakt til eleverne og de uddannelsesansvarlige ude i virksomhederne, hvilket hænger meget sammen med vores arbejde med at sikre praktikpladser til vores elever – og AMU Nordjylland er også blandt landets førende på dette område.

En typisk skoledag
En typisk skoledag hos AMU Nordjylland starter kl. 8.00 om morgenen, hvor undervisningen begynder, og her er der stort fokus på at give dig et godt mix af både teori og praktiske opgaver. For dig som elev betyder det, at du bliver undervist i den nyeste viden inden for området, og at du får mulighed for at omsætte denne viden igennem praktiske øvelser. AMU Nordjylland har både unge og voksne elever, og vores læringsrum sikrer, at styrkerne ved begge aldersgrupper kommer frem.

Det sociale miljø
Hos AMU Nordjylland gør vi meget ud af at understøtte det sociale miljø på skolen. Vores målgruppe er meget bred og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring. Det giver en rigtig god dynamik på skolen, hvor de ældre elever og kursister ofte kan dele ud af deres erfaringer fra erhvervslivet, og hvor de yngre bidrager med nytænkning og nye måder at løse opgaverne på.

Den første uge
Opstarten på grundforløbet består af en række sociale aktiviteter (bl.a. en oplevelsestur), hvor du lærer de andre elever og dine nye lærere at kende. Herudover introduceres du til den faglige undervisning.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer
Hos AMU Nordjylland har vi god erfaring med at hjælpe elever med særlige udfordringer. I den forbindelse tilbyder vi bl.a. it-rygsække og øvrige værktøjer, som kan støtte dig som elev igennem din uddannelse. Derudover har vi et stærkt team bestående af kompetente elev-coaches og vejledere, som står klar til at hjælpe med såvel personlige som faglige udfordringer.

Generelt tilbyder AMU Nordjylland alle elever en almen afklaring, og alt efter behov er der også mulighed for at få individuel undervisning i vores ordværksted. Den individuelle almene undervisning er fagrettet, og den vil typisk blive gennemført, inden du starter på din transportuddannelse.

Hjælp og støtte
I uddannelsesadministrationen står de klar til at hjælpe med spørgsmål vedrørende tilmelding, økonomi og andre praktiske forhold, og ved opstart på både grund- og hovedforløb får du desuden tilknyttet en kontaktlærer. Derudover har du også mulighed for at tale med vores studievejledere og elev-coach.