Uddannelsesveje

Hvor lang tid tager uddannelsen?

Hvor lang tid det tager at gennemføre en transportuddannelse er meget forskelligt. Hvis du vælger en kort uddannelse, kan det gøres på under et år, men hvis du ønsker at blive faglært og få et svendebrev, tager det oftest lidt længere.

Der findes uddannelser som varer op til 3,5 år i alt. Men hvis du er over 21 år og måske allerede har en praktikplads, så kan uddannelsen gennemføres på ca. 2,5 år.

Vælger du at gå i mesterlære eller tage uddannelsen via meritvejen, kan du også afkorte forløbet en hel del.

Få hjælp hos skolen
Du kan også ringe til en skole og spørge hvilken uddannelsesvej, de anbefaler, at du følger. Find skolerne via den øverste boks til højre.