Kort uddannelse

Kort uddannelse

Hvis man ønsker en kort grundlæggende transportuddannelse, kan det faktisk gøres på et enkelt år.

På de fleste transportuddannelser er der nemlig mulighed for, at man stopper efter et år. Så har man fået de mest vigtige kvalifikationer og kan f.eks. køre som godschauffør.

Det giver ikke faglært status
Du får ikke et svendebrev via denne uddannelsesvej. Men hvis du senere ønsker det, kan du genoptage uddannelsen.

Få hjælp hos skolen
Kontakt en skole for at få mere information om, hvordan dit forløb vil komme til at se ud. Find en oversigt over skoler.