Skoletræt?

En transportuddannelse er en meget praktisk baseret uddannelse. På grundforløbet vil der være mange udendørs øvelser, og du kan måske komme i et par ugers oplæring i en virksomhed.

Når du kommer til hovedforløbet og har en uddannelsesaftale med en virksomhed, vil hele den praktiske del af din uddannelse foregå i virksomheden.

Men en transportuddannelse kræver også, at du består en lang række certifikater og kørekort. Derfor vil der være en del undervisning i klassen, som du kender det fra folkeskolen. Faglærerne er uddannet til at undervise på en måde, der fanger alle – og den teoretiske undervisning vil ofte blive kombineret med praktiske øvelser.
Ofte har faglærerne selv været i branchen tidligere. Måske har de kørt som godschauffør, og derfor har de masser af spændende historier fra den virkelige verden og er gode til at gøre undervisningen relevant og tæt koblet til virkeligheden.

Så hvis du er lidt skoletræt efter mange år i folkeskolen, behøver det ikke være en hindring for at tage en uddannelse indenfor transportområdet. Undervisningen foregår på en anden måde, end du er vant til fra folkeskolen – og der vil være masser af hjælp at hente.

Rigtig mange unge har en diagnose som f.eks. ADHD. Det er ikke en hindring for at tage en uddannelse – heller ikke en transportuddannelse. Læs mere
At være ordblind er absolut ikke en hindring for at tage en transportuddannelse – eller andre uddannelser i det hele taget. Du kan få masser af hjælp, og lærerne er uddannet til at undervise dig på den måde, som du har behov for. Læs mere
Rummelighed er et af de nøgleord, der beskriver transportbranchen som arbejdsplads. Er du ansvarlig, og ønsker du at gøre en indsats – så kan du komme rigtig langt med en uddannelse inden for transportbranchen. Læs mere