AMU-Vest

Hos AMU Vest tilbyder vi erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede. Vores målgruppe er på den måde meget bred, og omfatter alle lige fra helt unge EUD-elever til AMU-kursister med lang erhvervserfaring.

Skolen består af 8 afdelinger, som alle er placeret på Spangsbjerg Møllevej 304-306 i Esbjerg. Transportuddannelserne har gennem tiderne været et af skolens største aktivitetsområde; i dag er vi udfordrede om pladsen af de øvrige afdelinger. I dagligdagen er der nært samarbejde både pædagogisk og praktisk på tværs af brancher. Målet for os er at ruste vores elever til deres fremtidige arbejde og gøre vore uddannelser og kurser så praksisnære som overhovedet muligt.

Gennemsnitligt har skolen årligt ca. 16.000 elever eller kursister.

Antal elever (grundforløb transport)
Der gennemføres for nuværende ikke grundforløb på AMU-Vest.

Grundforløbsuddannelser

  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Derudover har vi også andre EUD-uddannelser på skolen.

Hvor ofte starter I nye hold?
På hovedforløbene er der løbende opstart – det betyder, at du kan starte på hovedforløbet, når du har færdiggjort dit grundforløb og har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er også muligt, at du på grund af tidligere erhvervserfaring kan opnå merit, for dele af uddannelsen. Kontakt os eventuelt for spørgsmål.

Derfor skal du vælge AMU-Vest
Som skole sætter vi fokus på dine forudsætninger og behov som elev. Vi tilbyder individuel uddannelsesplanlægning, og vi målretter undervisningen, så den på bedst mulig måde både tilgodeser eleverne og virksomhedernes ønsker.

Vi ønsker nemlig at klæde vores elever så godt på som muligt med flest muligt af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Vi prioriterer desuden den personlige kontakt til eleverne og de uddannelsesansvarlige ude i virksomhederne, idet arbejdet med at skabe og udvikle praktikpladser til vores elever vægtes højt. AMU Vest vil være blandt landets førende på dette område.

En typisk skoledag
En typisk skoledag hos AMU-Vest starter kl. 8.00 om morgenen, hvor undervisningen begynder, og her er der stort fokus på at give dig et godt mix af både teori og praktiske opgaver. For dig som elev betyder det, at du bliver undervist i den nyeste viden inden for området, og at du får mulighed for at omsætte denne viden igennem praktiske øvelser. AMU-Vest har både unge og voksne elever, og vore læringsrum sikrer, at styrkerne ved begge grupper kommer frem.

Det sociale miljø
Hos AMU Vest gør vi noget ud af at understøtte det sociale miljø på skolen. Vores målgruppe er meget bred og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring. Det giver en rigtig god dynamik, hvor de ældre elever og kursister ofte kan dele ud af deres erfaringer fra erhvervslivet, og hvor de yngre bidrager med nytænkning og nye måder at løse opgaverne på.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer
Hos AMU Vest har vi god erfaring med at hjælpe elever med særlige udfordringer.

I den forbindelse tilbyder vi bl.a. it-rygsække og øvrige værktøjer, som kan støtte dig som elev igennem din uddannelse. Derudover har vi et stærkt team bestående af kompetente elev-coaches og vejledere, som står klar til at hjælpe med såvel personlige som faglige udfordringer.

Generelt tilbyder AMU-Vest alle elever en almen afklaring, og alt efter behov er der også mulighed for at få individuel undervisning i vores ord- og regneværksted. Den individuelle almene undervisning er fagrettet, og den vil typisk blive gennemført, inden du starter på din transportuddannelse.

Hjælp og støtte
I kundeservice står de klar til at hjælpe med spørgsmål vedrørende tilmelding, økonomi og andre praktiske forhold, og ved opstart på både grund- og hovedforløb får du desuden tilknyttet en kontaktlærer.

Derudover har du også mulighed for at tale med vores studievejledere og elev-coach.