• Learnmark
  • Learnmark

Learnmark

Antal elever (grundforløb transport)
Normalt har vi mellem 15 – 20 grundforløbselever pr. hold.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart
Vi starter normalt hold op 3 gange årligt. Et hold starter i januar, et andet i august og et ekstra hold med start i oktober, som er tilegnet nogle få store lagerfirmaer, der til gengæld, kan bruge mange elever hvert år. Så der er gode muligheder for lærepladser på Lager -og logistik.

Derfor skal du vælge Learnmark
Vi er ikke nogen stor skole, så derfor kan vi holde en intim, hyggelig stemning. Vor vision er: Vi uddanner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv!

En typisk skoledag
Vi forsøger at veksle mellem de enkelte moduler, ligesom vi veksler mellem teori og praktik. Der er også lagt aktiviteter ind, hvor du kan motionere, blandt andet er der indlagt 2 lektioner ugentligt i vores eget fitnesslokale.

Det sociale miljø
Der er etableret elevråd, som holder møde hver 14. dag. Der arrangeres fester, events og sportsarrangementer hen over året, som elevrådet er med til at planlægge og afholde.

Den første uge
Den første uge bliver brugt til at informere og finde på plads. Vi har desuden et tema, der hedder ”Klasserumskultur” som bl.a. går ud på at få lavet en forventningsaftale, hvor alle bliver involveret, så man kan få et godt arbejdsklima i klassen lærer og elever imellem.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer
Vi har særlig hjælp til ordblinde, som omhandler vejledning, læsehjælp, mentor og mulighed for hjælpematerialer, såsom IT-rygsæk, digitale programmer m.m.

Hjælp og støtte
Hvis du mangler hjælp er der klasselærere, vejledere og mentorer, der står klar til at besvare spørgsmål, hjælpe med lektier og andre opståede problemer.