• Rybners Tekniske Skole
  • Rybners Tekniske Skole
  • Rybners Tekniske Skole
  • Rybners Tekniske Skole

Rybners Tekniske Skole

Rybners Tekniske Skoles transportafdeling ligger som en afdeling for sig selv i Esbjerg. Vi har uddannelser til lager og på den del af afdelingen, der hedder Rescue Center Denmark, har vi endvidere redderuddannelsen. Rybners omfatter udover teknisk skole også handelsskole, STX, HHX, HTX og en stor kursusafdeling. Så vi er en skole med rigtig mange muligheder

Antal elever (grundforløb transport)
På grundforløbet til lager/transport har vi ca. 60 elever om året. Herudover starter vi fra august 2015 grundforløb til redderuddannelsen.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Redder

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart
Vi starter hold op to gange årligt, i januar og august.

Derfor skal du vælge Rybners
Vi har et rigtig godt samarbejde med erhvervslivet, vi har fokus på den enkelte elevs læring og trivsel,  og så skaber vi rigtig stor værdi ved at have mange uddannelsesretninger samlet i en institution.

En typisk skoledag
En typisk skoledag tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling. Det kan f.eks. være hvordan man kommer op og ned fra ladet på en lastbil. Samtidig vil der altid følge noget teori med, f.eks. teori om arbejdsmiljø og ergonomi, der så kobles på de praktiske øvelser ude i en af lastbilerne.

Det sociale miljø
Skolen og afdelingen har en bredt sammensat elevgruppe, med både unge grundforløbselever og voksne kursister. Det naturlige samlingspunkt er vores kantine, som serverer lækker og sund mad til alle. I kantinen kan man også hænge ud i pauserne, spille bordfodbold eller lave gruppearbejde.

Den første uge
Den første uge bliver man på vores afdeling introduceret for sine holdkammerater, undervisere, vejledere og mentorer. Desuden bliver man vist rundt og får informationer om bl.a. sikkerhedsregler og procedure for sygemelding mm.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer
Skolen har et vejledningscenter, som varetager test og undervisning af ordblinde og elever med andre udfordringer.

Hjælp og støtte
Skolen har en vejleder tilknyttet, men den vigtigste kontaktperson for eleven er kontaktlæreren, der følger med igennem hele grundforløbet