Autohjælper

Interesserer du dig for biler? Kunne du tænke dig et arbejde, hvor du hjælper folk ved motorstop med at yde starthjælp eller transportere deres køretøj til værksted? Så kan uddannelsen inden for autohjælp være noget for dig.

Som autohjælper skal du have evne for – og vilje til – at hjælpe andre. Som person bør du være ansvarsbevidst og samarbejdsvillig, samt have et positivt menneskesyn.

Det er din opgave at hjælpe ved motorstop, udskiftning af hjul og transport af ødelagte køretøjer, som f.eks. skal bjærges op fra en grøft. Du er nogle gange med til at fælde træer, spærre områder af ved uheld på motorvejen og redde dyr, og dine vagter kan være placeret på forskellige tidspunkter i løbet af døgnet.

Skole og læreplads

Uddannelsen veksler mellem skole og oplæring. Du skal derfor have en læreplads i en virksomhed for at gennemføre hele uddannelsen.

Fag på skolen

På skolen bliver du undervist i fag som autohjælp til biler, bjærgning og bugsering, førstehjælp, introduktion til branchen, færdselslære, skadestedslære og udrykningskørsel. Samtidig får du en lang række certifikater og kørekort.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen varer tre år. Det første år foregår på grundforløb 1 og 2, som hver varer 20 uger. Herefter er hovedforløbet på 2 år.

En erhvervsuddannelse er en meget praktisk baseret uddannelse, hvor en stor del af undervisningen foregår på lærepladsen. Resten af uddannelsen foregår i skolen. Læs mere

Kravet for optagelse på en erhvervsuddannelse er forskelligt afhængigt af, om du har en læreplads i en virksomhed, før du starter på uddannelsen eller ej. Læs mere

Det er som udgangspunkt dit ansvar at finde en læreplads. På skolen vil der være masser af hjælp at hente – men i sidste ende afhænger det af din ihærdighed og opsøgende indsats. Læs mere