Efter tre års praktisk og teoretisk uddannelse sender DEKRA sit første hold faglærte vejgodschauffører på landevejen.

Foto: DEKRA

Den første generation af faglærte vejgodschauffører fra landets største private uddannelsesinstitution på transportområdet, DEKRA, er klar til at sætte sig bag rattet i den danske transportbranche. Det er tre år siden, at DEKRA Hovedstaden i Brøndby optog de første elever på sin nye erhvervsuddannelse i vejgodstransport, og nu har det første hold på 15 elever bestået svendeprøven.

– Eleverne på det første hold har hver især grund til at være stolte, og det samme er vi som uddannelsesinstitution. Vi søgte om at lave erhvervsuddannelsen, fordi vi gerne ville bidrage til at afhjælpe manglen på faglærte chauffører i Danmark, og det er lykkedes. Fremover vil vi hvert halve år udklække nye chauffør-svende, der har været igennem en grundig teoretisk og praktisk uddannelse, siger direktør for DEKRA Erhvervsskole, Anja Brauner Kristiansen.

Brug for flere unge
Aktuelt har DEKRA et par hundrede elever gående på sin erhvervsuddannelse i vejgodstransport, og det tegner godt for transportsektorens fremtid, mener Anja Brauner Kristiansen:

– Da vi startede uddannelsen, var manglen på faglærte chauffører kun én af branchens udfordringer. Der manglede i det hele taget chauffører, gennemsnitsalderen blandt eksisterende chauffører blev højere og højere, og det var svært at gøre de unge interesserede i chaufførfaget. Men med det første hold svende har vi bevist, at det ikke behøver at være sådan, og nu skal vi fortsætte i samme spor.

Fastholde motivation
Selve undervisningen er indrettet efter de unges forskelligheder og kompetencer, og der bliver altid arbejdet meget med nærhed og relationer for at fastholde de unges motivation.

– En del af de unge har før måttet droppe deres uddannelse på grund af manglende motivation eller mangel på læreplads, og for nogle af dem kan det være hårdt at sidde mange uger på skolebænken ad gangen. Derfor arbejder vi løbende med det praktiske og med fokus på, at det handler om at køre lastbil. På DEKRA EUD har vi som specialiseret erhvervsskole kun fokus på transportsektoren, og derfor kan vi sikre, at de unge mennesker dag efter dag oplever stor interesse og høj faglighed fra alle voksne omkring dem, siger Anja Brauner Kristiansen.