splash_2-8

Adgangskrav

Kravet for optagelse på en erhvervsuddannelse er forskelligt afhængig af, om du har en læreplads i en virksomhed, før du starter på uddannelsen eller ej.

Forskellen er sat op nedenfor:

Hvis du har en praktikplads, er adgangskravet

  • Du har en lærepladsaftale med en virksomhed fra start
  • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse.

Hvis du ikke har en læreplads, er adgangskravet

  • Du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. klasse/10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen)
  • Du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
  • En UU-vejleder skal vurdere, om du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Hvor mange forsøg har du?
Du kan starte på et grundforløb på en erhvervsuddannelse maksimalt tre gange.

Herefter kan du ikke længere følge en erhvervsuddannelse – med mindre du har en lærepladsaftale, før uddannelsen starter.