Tradium

Tradium er en stor erhvervsskole med et meget bredt uddannelsessortiment fordelt på fem campusser i tre kommuner. Skolen udbyder mere end 20 erhvervsuddannelser samt erhvervsgymnasium.

Antal elever (grundforløb transport)

Årligt optages 75-100 elever på grundforløbene til lager og transport.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart

Vi kører med to årlige opstarter af hovedforløb for hver af de to uddannelser.

Har I nogle særlige tiltag i forhold til ordblinde eller elever med særlige udfordringer?

Tradium har et team af læsevejledere tilknyttet, ligesom vi stiller IT-rygsæk til rådighed til de elever, der har behov herfor.

Derfor skal I vælge Tradium

Vi har et dynamisk miljø med unge fra rigtig mange forskellige fagområder. Vores tilgang til undervisningen er moderne og international, og vi har et team af lærere, der alle har en lang, solid erfaring fra erhvervslivet, og som har lyst at give sin erfaring videre.

En typisk skoledag

Skoledagene på Tradium ligner sjældent hinanden, og vi mener, at der kan være mange forskellige måder at nå målet på. Derfor holder vi os ikke tilbage med at omprioritere undervisningen, hvis det pga. dagsform eller andet er nødvendigt for at skabe en god dag. Vi veksler således konstant (afhængig af faget) mellem traditionel klasseundervisning, opgaver i klasseværelset samt praktiske øvelser med lastbilerne og eller på lageret.

Det sociale miljø

Vi har et aktivt elevråd, der som primær opgave har medansvar for det sociale miljø på tværs af erhvervsuddannelserne, hvor Transport & Logistik holder til. De planlægger blandt andet sociale arrangementer, foredrag og fredagscafé. Herudover møder vi generelt alle forslag om fremme af det sociale miljø meget positivt.

Den første uge

Vi vægter højt at skabe et socialt fundament i form af klassesammenhold. Derfor er der typisk indlagt sociale arrangementer fra uddannelsens begyndelse. Dernæst anser vi det vigtigt med tydelige forventningsafstemninger mellem skole og elev, hvorfor der også bruges en del tid på dette indledningsvis.

Hjælp og støtte

Vi har tilknyttet studievejleder samt en aktiv mentorordning. Herudover står elevens kontaktlærer altid klar til at være der for eleven, og endeligt har skolen tilknyttet en psykolog, så vi sikrer hurtig og kompetent hjælp til elever, som pludselig rammes af et behov for det.

Tradium
AMU-Centervej 2
Pederstrup
8560 Kolind
&
Blommevej 40
8930 Randers NØ
Tlf.: 70 11 10 10

Besøg hjemmesiden

Kravet for optagelse på en erhvervsuddannelse er forskelligt afhængig af, om du har en læreplads i en virksomhed, før du starter på uddannelsen eller ej. Læs mere
En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem undervisning på skolen og perioder, hvor du er ude i virksomheden og passer din læreplads. Det er med andre ord et miks af både teori og mange praktiske øvelser, hvor du får lov til at få det prøvet af. Og det er dermed noget helt andet end gymnasiet, hvor der kun er undervisning i skolen. Læs mere