Adgangskrav

Kravet for optagelse på en erhvervsuddannelse er forskelligt afhængigt af, om du har en læreplads i en virksomhed, før du starter på uddannelsen eller ej.

Forskellen er sat op nedenfor

Hvis du har en læreplads, er adgangskravet, at:

  • du har en lærepladsaftale med en virksomhed fra start
  • du har afsluttet 9. klasse/10. klasse

Hvis du ikke har en læreplads, er adgangskravet, at:

  • du har bestået afgangsprøven i matematik og dansk i 9. klasse/10. klasse med karakter 02 i gennemsnit for hvert fag (ellers skal du til optagelsesprøve på erhvervsskolen)
  • du har afsluttet 9. klasse/10. klasse
  • en UU-vejleder skal vurdere, om du er uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

Hvor mange forsøg har du?

Du kan starte på et grundforløb på en erhvervsuddannelse maksimalt tre gange.

Herefter kan du ikke længere følge en erhvervsuddannelse – medmindre du har en lærepladsaftale, før uddannelsen starter.

Det er som udgangspunkt dit ansvar at finde en læreplads. På skolen vil der være masser af hjælp at hente – men i sidste ende afhænger det af din ihærdighed og opsøgende indsats. Mange virksomheder søger løbende lærlinge og slår lærepladserne op – f.eks. i aviser eller på internettet. Men det kan også give gevinst at søge læreplads hos virksomheder uopfordret evt. ved et personligt fremmøde på virksomheden. Læs mere
Hvordan du ansøger og optages på en erhvervsuddannelse afhænger af om du begynder din uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse – eller om du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. Læs mere
På lærepladsen.dk kan du finde en oversigt over de virksomheder, der er godkendt til at uddanne lærlinge. Måske er der en virksomhed blandt disse, som du finder interessant. Husk at søge specifikt på virksomheder inden for transportområdet. Læs mere