Du kan få dine helt egne materialer til uddannelsen, hvis du er medlem af 3F og din virksomhed betaler til en af de nævnte fonde.

Ansøgningsskemaet til vederlagsfrie bogpakker til lærlinge inden for transport og lager er blevet opdateret, og ansøgningsprocessen er ændret.
For at modtage en vederlagsfri bogpakke til virksomhedens lærlinge, skal lærlingen være medlem af 3F og virksomheden skal være medlem af en af nedenstående arbejdsgiverorganisationer samt være bidragsyder til den fond, der er angivet:

  • Arbejdsgiverforeningen for Transport og logistik (Transportens Udviklingsfond/TU)
  • Dansk Transport og logistik (Godstransportens Uddannelses- og Udviklingsfond/GUU)
  • Arbejdsgiverforeningen for Turistvognmænd (Persontrafikkens Udviklingsfond/PUF)
  • Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (Turistvognmændenes Udviklingsfond/TUF)

Ansøgningsprocessen er todelt:
1. Virksomheden ansøger i første omgang om bogpakken. Hvis virksomheden opfylder betingelserne, vil TUR Forlag kontakte lærlingen.
2. Herefter ansøger lærlingen. Hvis lærlingen opfylder betingelserne, vil bogpakken blive sendt afsted.
Bogpakkerne består af både fysiske bøger og iBøger.

Adgang til bogpakkerne
Man kan ansøge direkte om en bogpakkerne her. Alle bogpakkerne kan købes på TUR Forlags webshop.
Ved spørgsmål til bogpakkerne kan TUR Forlag kontaktes ved at ringe på 3587 8700 eller sende en mail til support@turteori.dk.