Learnmark

Antal elever (grundforløb transport)

Normalt har vi mellem 15 – 20 grundforløbselever pr. hold.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart

Vi starter normalt hold op 2 gange årligt. Et hold starter i januar og et andet i august. Ved stor efterspørgsel kan et ekstra hold blive oprettet med start i oktober. Dette ekstra hold er som regel tilegnet nogle få store lagerfirmaer, der til gengæld kan bruge mange elever hvert år.

Derfor skal du vælge Learnmark

Vi er ikke nogen stor skole, så derfor kan vi holde en intim, hyggelig stemning. Vores vision er: Vi uddanner og talentudvikler til fremtidens erhvervsliv! Og så er der gode muligheder for lærepladser på lageroperatør inden for begge specialer (transport og logistik). Langt de fleste elever har en læreplads, når de forlader grundforløbet, og det er takket et rigtig godt samarbejde med vores lokale virksomheder.

En typisk skoledag

Vi forsøger at veksle mellem de enkelte moduler, ligesom vi veksler mellem teori og praktik. Der er også lagt aktiviteter ind, hvor du kan motionere, blandt andet er der indlagt to lektioner ugentligt i vores eget fitnesslokale.

Det sociale miljø

Der er etableret elevråd, som holder møde hver 14. dag. Der arrangeres fester, events og sportsarrangementer hen over året, som elevrådet er med til at planlægge og afholde.

Den første uge

Den første uge bliver brugt til at informere og finde på plads. Vi har desuden et tema, der hedder ”Klasserumskultur”, som bl.a. går ud på at få lavet en forventningsaftale, hvor alle bliver involveret, så man kan få et godt arbejdsklima i klassen lærer og elever imellem.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Vi har særlig hjælp til ordblinde, som omhandler vejledning, læsehjælp, mentor og mulighed for hjælpematerialer, såsom IT-rygsæk, digitale programmer m.m.

Hjælp og støtte

Hvis du mangler hjælp, er der klasselærere, vejledere og mentorer, der står klar til at besvare spørgsmål, hjælpe med lektier og andre opståede problemer.

Learnmark
Stadionsvej 2
8700 Horsens
Tlf.: 88 16 36 00

Besøg hjemmesiden

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er målrettet både ansatte og ledige, der ønsker opkvalificering med henblik på en specifik branche. Inden for transportområdet er der udviklet en masse spændende AMU-kurser, som kan give dig mulighed for beskæftigelse inden for transportområdet uden at skulle tage en længere erhvervsuddannelse. Læs mere
En transportuddannelse kræver, at du kan bestå en lang række certifikater og kørekort. Men rigtig mange af de unge, der har valgt en transportuddannelse, kan have lidt svært ved det boglige – og mange er ordblinde eller har læse- og skrivevanskeligheder. Læs mere