Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største erhvervsskole med cirka 5.300 årselever. Skolen udbyder 45 erhvervsuddannelser – fordelt på 11 fagretninger – og tekniske gymnasier i både Odense og Vejle. Hertil kommer en lang række kurser og tilbud om efteruddannelse.
Syddansk Erhvervsskole udbyder også uddannelsen til chauffør for elever, der vil køre store køretøjer – og som sætter pris på et job med masser af personlig frihed og selvstændighed.
På uddannelsen har man mulighed for at komme til at køre lastbil, kranvogn eller tankbil. Som chauffør kan man have hele Danmark og den store verden som sin arbejdsplads.

Antal elever (grundforløb)

Transport og logistik har ca. 100 års elever på grundforløbet.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart

Grundforløbet startes 2 gange årligt i januar og august.

Derfor skal du vælge Syddansk Erhvervsskole

Vi har et godt fagligt miljø med undervisere, der er motiverede for at give eleverne de bedst mulige faglige og personlige kompetencer. Alt sammen noget der bidrager til et godt studiemiljø.

En typisk skoledag

En typisk skoledag består af en blanding af teori og oplæring. En lektion vil typisk være bygget op af et teoretisk oplæg, der så skal afprøves/læres i oplæring. Oplæring fylder generelt mere end teorien, idet det er vigtigt at kunne mestre det, man har lært.

Det sociale miljø

Det er vigtigt, at det sociale fungerer først og fremmest på grundforløbsholdene. Derfor har vi indført, at der så hurtigt som muligt efter holdstart arrangeres en “ryste-sammen”-aktivitet for at få eleverne til at finde sammen.
Udover det har eleverne mulighed for at hygge sig med bordtennis og bordfodbold i pauserne.
Og endelig arrangerer elevrådet ca. en gang om måneden fredagscafé.

Den første uge

Den første uge på skolen er en del af den obligatoriske IKV – en individuel vurdering af dine kompetencer. Der introduceres til sikkerhedsbestemmelser, og eleverne afprøver deres evner i transportfagene.
Hvert hold har tilknyttet en kontaktlærer, der igennem samtaler med den enkelte elev udformer elevens uddannelsesplan.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Elever med læse/skrivevanskeligheder screenes inden start på skoleforløbet og tilbydes SPS-midler, hvis det viser sig nødvendigt.
Døve kan også gennemføre uddannelserne med tolkebistand.

Hjælp og støtte

Hjælp får eleven i første fase hos sin kontaktlærer. Hvis kontaktlæreren ikke kan løse problemet, sendes eleven videre til afdelingens vejleder.
Yderligere hjælp kan ske ved, at eleven af vejlederen sendes videre til f.eks. socialrådgiver eller psykolog.

Syddansk Erhvervsskole
Petersmindevej 1
5000 Odense C
Tlf. 70 10 99 00

Besøg hjemmesiden

Vil du gerne arbejde på egen hånd med f.eks. containerkørsel? Så er uddannelsen som renovationschauffør måske noget for dig. Læs mere
I transportbranchen er der mange forskellige typer af lærepladser, så der er med sikkerhed også én, der giver mening for dig. Læs mere