U/NORD

U/NORD er en uddannelsesinstitution med mere end 600 medarbejdere, over 14.000 elever og kursister og en overordnet uddannelsesportefølje bestående af erhvervsrettet 10. klasse, gymnasiale uddannelser i form af HHX, HTX og STX, kurser og efteruddannelser samt merkantile og tekniske erhvervsuddannelser. Uddannelsesporteføljen udbydes fra adresser i Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Lyngby.

Antal elever (Grundforløb 2 til Ambulancebehandler)

U/NORD har godt 200 nye elever på ambulancebehandleruddannelsen om året.

Grundforløbsuddannelser

Holdstart

Grundforløbet har holdstart henholdsvis i januar og i august. Det første grundforløb til ambulancebehandleruddannelsen kan tages i henholdsvis Hillerød, Helsingør eller Frederikssund. Grundforløb 2, samt alle hovedforløb, foregår i Hillerød.

Derfor skal du vælge U/NORD

 • U/NORD er en skole med dannelse og uddannelse på et højt fagligt niveau.
 • U/NORD har et læringsmiljø, hvor der er plads til at være nysgerrig, og hvor skoleoplevelsen er personlig og udfordrende.
 • U/NORD udvikler ansvarlige og selvstændige mennesker, der har kompetencer til at indgå i fremtidens arbejdsmarked.
 • U/NORD har faglige og sociale fællesskaber, hvor elever og kursister trives, fastholdes og udvikler sig.
 • U/NORD er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder kompetente medarbejdere.
 • U/NORD er en vigtig aktør i udviklingen af Nordsjælland og har et globalt udsyn.
 • U/NORD bidrager til en bæredygtig fremtid.
 • U/NORD er landsdelsskole for ambulancebehandlere, og du kan bo på vores skolehjem, hvis du kommer langvejs fra. Læs mere om skolehjemmet.

U/NORDs værdier

 • RESPEKT – Vi respekterer hinanden, vores omgivelser og opgaven.
 • FAGLIG STOLTHED – Vi gør os umage og stræber efter at blive bedre.
 • NYSGERRIGHED – Vi er nysgerrige på viden, på hinanden og på vores omverden.

En typisk skoledag

Som ambulancebehandler rykker du ud ved tilskadekomst og sygdom, samt hjælper mennesker, der har brug for akut hjælp og behandling. Du får viden om anatomi, fysiologi og sygdomme og lærer at bruge ambulancens udstyr og andre instrumenter til redning eller behandling. Derudover lærer du at møde patienter og pårørende på en respektfuld måde. Du bliver god til at tænke hurtigt og holde hovedet koldt, når situationen kræver det.
Der er ligeledes fokus på egen sundhed, både fysisk og psykisk, gennem idræts- og psykologiundervisning, idet opskriften til et langt arbejdsliv indenfor ambulancetjenesten er et godt helbred; både fysisk og mentalt.

Det sociale miljø

På ambulancebehandleruddannelsen opfatter vi vores elever som kolleger og gør meget ud af teamsamarbejde i undervisningen og at italesætte vigtigheden i elevens egen rolle i det sammenhængende sundhedsvæsen, hvor alle faggrupper spiller en lige vigtig del i mødet med og behandlingen af borgerne. Vi tror på, at alle elever har noget at byde ind med og værdsætter derfor de oftest meget forskellige forudsætninger eleverne kommer med; både alders- og erfaringsmæssigt. Vi arbejder i høj grad med cases og scenarietræning for at gøre undervisningen så virkelighedsnær, som det er muligt i et trygt træningsmiljø, hvor der er plads til fejl og at lære af dette, uden det har fatale konsekvenser for patientens overlevelse.

Den første uge

I den første uge af Grundforløb 2 arbejder vi med samarbejdsøvelser for at lære hinanden og os selv at kende. Vi tester eleverne gennem fysiske øvelser, som svarer til arbejdsgivernes optagelsesprøver – eleverne vil blive testet i løb, styrke, udholdenhed og samarbejde for at give eleven indblik i, hvilke indsatsområder eleven selv skal arbejde med undervejs i forløbet. Eleven bliver desuden introduceret til branchen og jobbet som ambulancebehandler og opnår allerede i de første uger materielkendskab, som eleven skal bruge videre gennem resten af uddannelsen.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Hvis du er ordblind, har ADHD eller andre særlige udfordringer, kan du få hjælp i form af IT-hjælpemidler, lærerstøttetimer, samt mentorstøtte. Kontakt læsevejleder Benedicte Ehmer for vejledning i denne forbindelse på e-mail: bee@unord.dk.

Hjælp og støtte

Kontakt vores studievejleder Rikke Holm på e-mail: riho@unord.dk.

U/NORD
Lundtoftevej 93
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: 48 29 00 00

Besøg hjemmesiden

I transportbranchen er der mange forskellige uddannelser, så der er helt sikkert også én, der giver mening for dig. Med en uddannelse indenfor transport er du hver dag med til at tage styringen og holde Danmark kørende. Læs mere
Mange virksomheder søger løbende lærlinge og slår lærepladserne op – f.eks. i aviser eller på internettet. Men det kan også give gevinst at søge læreplads hos virksomheder uopfordret. Læs mere