Kørselsdisponent eller lager- og terminaldisponent

Disponentuddannelsen er øverste trin på flere af transportområdets erhvervsuddannelser og varer fra 1 år til 1½ år. Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med styring og disponering af transportopgaver eller lagre og terminaler. Du kan du vælge imellem tre forskellige uddannelsesretninger:

  • Uddannelsen som kørselsdisponent inden for vejgods
  • Uddannelsen som kørselsdisponent indenfor personbefordring
  • Uddannelsen som lager- og terminaldisponent.

Uddannelsens forløb

Disponentuddannelsen veksler mellem skoleundervisning og oplæring i en virksomhed. Skoledelen udgør 15 uger, som bliver delt op i mindre moduler. Resten af tiden tilbringes i virksomheden, hvor der fortrinsvis arbejdes med disponentopgaver, men normale arbejdsfunktioner eller udviklingsarbejde kan også indgå i forløbet.

Du får karakterer i alle fagene på uddannelsen, og du skal til en afsluttende mundtlig eksamen.

Inden du går til eksamen, skal du udarbejde et projekt, som indgår i den mundtlige eksamen. Ofte tager projektet udgangspunkt i den virksomhed, du er ansat i, og handler om at optimere en del af virksomhedens arbejdsprocesser/drift inden for dit fagområde.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?

For at starte på disponentuddannelsen kræver det, at du har et svendebrev inden for enten vejgodsområdet (fx chauffør), busområdet eller lagerområdet. Herudover kræver det, at du har en godkendt EUV-plan eller en uddannelsesaftale med en virksomhed, der er godkendt af Transporterhvervets Uddannelser.

Alle, der har et af de nævnte svendebreve, har mulighed for at starte på disponentuddannelsen. De, der starter på uddannelsen, er ofte erfarne medarbejdere, der har arbejdet i branchen i nogle år og ønsker nye udfordringer. Medarbejdere, som har ressourcerne, men af fysiske årsager skal skifte til et kontorjob, vælger ofte også at tage uddannelsen.

Det er dog muligt at tage disponentuddannelsen direkte efter, at du har afsluttet din ungdomsuddannelse med svendebrev.

Har du færdiggjort en gymnasial uddannelse og ønsker at læse en videregående uddannelse, så kan du med fordel tage en transportuddannelse med disponenttrin som et springbræt til uddannelsen.

Ønsker du at tage en disponentuddannelse, men har ikke erfaring med disponering og/eller svendebrev inden for vejgodsområdet, busområdet eller lagerområdet, så er det stadig muligt at tage uddannelsen. I dette tilfælde skal du have lavet en Real Kompetence Vurdering (RKV). Uddannelsen afkortes i forhold til den merit, du får.

Hvad koster uddannelsen?

Uddannelsen er gratis. Du får løn efter gældende overenskomst under hele uddannelsen – også når du er på skole. Herudover får din virksomhed en stor del af din løn refunderet fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), når du er på skoleophold.

I mange regioner er der mulighed for at få tilskud til voksenlærlinge, som dækker en del af lønnen i praktiktiden.

Skolehjem

Du er berettiget en plads på skolehjem under dine skoleophold, hvis du har over 75 minutters transporttid (inkl. ventetid ved omstigning) med offentlige transportmidler fra dit hjem til skolen.

Nærmere regler for skolehjem og økonomiske vilkår finder du hos den skole, hvor du vil tage din uddannelse.

Hvor kan jeg tage uddannelsen?

Uddannelsen udbydes på forskellige skoler:

EUC Lillebælt
Teknikervej 2, 7000 Fredericia
Telefon: 79 20 11 11
Læs mere på www.eucl.dk

Uddannelsescenter Holstebro
Bastrupgårdvej 5, 7500 Holstebro
Telefon: 99 12 22 22
Læs mere på www.ucholstebro.dk

Den gode historie

Vi er i fuld gang med at indsamle gode casehistorier fra elever, der er i gang med at tage disponentuddannelsen.

Mange virksomheder søger løbende lærlinge og slår lærepladserne op – f.eks. i aviser eller på internettet. Men det kan også give gevinst at søge læreplads hos virksomheder uopfordret. Læs mere
Rummelighed er et af de nøgleord, der beskriver transportbranchen som arbejdsplads. Er du ansvarlig, og ønsker du at gøre en indsats – så kan du komme rigtig langt med en uddannelse inden for transportbranchen. Læs mere
På praktikpladsen.dk kan du finde en oversigt over de virksomheder, der er godkendt til at uddanne lærlinge. Måske er der en virksomhed blandt disse, som du finder interessant. Husk at søge specifikt på virksomheder inden for transportområdet. Læs mere