AMU Nordjylland

Hos AMU Nordjylland tilbyder vi erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede. Vores målgruppe er på den måde meget bred, og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring.

Skolen består af to afdelinger, som er placeret på henholdsvis Sofievej 61 i Aalborg samt Sandmoseskolen ved Brovst. Transportuddannelserne er skolens største aktivitetsområde. Gennemsnitligt har skolen dagligt ca. 800 elever og kursister, og en tredjedel af disse er på vores transportuddannelser.

Antal elever (grundforløb transport)

Hvert år byder AMU Nordjylland velkommen til ca. 125 grundforløbselever inden for transportområdet.

Grundforløbsuddannelser

  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Hos AMU Nordjylland har du mulighed for at vælge mellem følgende hovedforløb:

Hvor ofte starter I nye hold?

På vores grundforløb har vi opstart fire gange om året, og på hovedforløbene er der løbende opstart – det betyder, at du kan starte på hovedforløbet, når du har færdiggjort dit grundforløb og har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Derfor skal du vælge AMU Nordjylland

Som skole har vi stort fokus på den enkelte elevs forudsætninger og behov. Vi tilbyder individuel uddannelsesplanlægning, og vi målretter undervisningen, så den på bedste måde både tilgodeser elevernes og virksomhedens ønsker. Vi ønsker nemlig at klæde vores elever på med mange af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Vi prioriterer desuden den personlige kontakt til eleverne og de uddannelsesansvarlige ude i virksomhederne, hvilket hænger meget sammen med vores arbejde med at sikre lærepladser til vores elever – og AMU Nordjylland er også blandt landets førende på dette område.

En typisk skoledag

En typisk skoledag hos AMU Nordjylland starter kl. 8.00 om morgenen, hvor undervisningen begynder, og her er der stort fokus på at give dig et godt mix af både teori og praktiske opgaver. For dig som elev betyder det, at du bliver undervist i den nyeste viden inden for området, og at du får mulighed for at omsætte denne viden igennem praktiske øvelser. AMU Nordjylland har både unge og voksne elever, og vores læringsrum sikrer, at styrkerne ved begge aldersgrupper kommer frem.

Det sociale miljø

Hos AMU Nordjylland gør vi meget ud af at understøtte det sociale miljø på skolen. Vores målgruppe er meget bred og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring. Det giver en rigtig god dynamik på skolen, hvor de ældre elever og kursister ofte kan dele ud af deres erfaringer fra erhvervslivet, og hvor de yngre bidrager med nytænkning og nye måder at løse opgaverne på.

Den første uge

Opstarten på grundforløbet består af en række sociale aktiviteter (bl.a. en oplevelsestur), hvor du lærer de andre elever og dine nye lærere at kende. Herudover introduceres du til den faglige undervisning.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Hos AMU Nordjylland har vi god erfaring med at hjælpe elever med særlige udfordringer. I den forbindelse tilbyder vi bl.a. IT-rygsække og øvrige værktøjer, som kan støtte dig som elev igennem din uddannelse. Derudover har vi et stærkt team bestående af kompetente elev-coaches og vejledere, som står klar til at hjælpe med såvel personlige som faglige udfordringer.

Generelt tilbyder AMU Nordjylland alle elever en almen afklaring, og alt efter behov er der også mulighed for at få individuel undervisning i vores ordværksted. Den individuelle almene undervisning er fagrettet, og den vil typisk blive gennemført, inden du starter på din transportuddannelse.

Hjælp og støtte

I uddannelsesadministrationen står de klar til at hjælpe med spørgsmål vedrørende tilmelding, økonomi og andre praktiske forhold og ved opstart på både grund- og hovedforløb får du desuden tilknyttet en kontaktlærer. Derudover har du også mulighed for at tale med vores studievejledere og elev-coach.

AMU Nordjylland
Sofievej 61
9000 Aalborg
Tlf.: 9633 2211

Besøg hjemmesiden

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er målrettet både ansatte og ledige, der ønsker opkvalificering med henblik på en specifik branche. Inden for transportområdet er der udviklet en masse spændende AMU-kurser, som kan give dig mulighed for beskæftigelse inden for transportområdet uden at skulle tage en længere erhvervsuddannelse. Læs mere
En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem undervisning på skolen og perioder, hvor du er ude i virksomheden og passer din læreplads. Det er med andre ord et miks af både teori og mange praktiske øvelser, hvor du får lov til at få det prøvet af. Og det er dermed noget helt andet end gymnasiet, hvor der kun er undervisning i skolen. Læs mere
At være ordblind er absolut ikke en hindring for at tage en transportuddannelse – eller andre uddannelser i det hele taget. Du kan få masser af hjælp, og lærerne er uddannet til at undervise dig på den måde, som du har behov for. Læs mere