EUC Nordvestsjælland

Skolen i Kalundborg udbyder bl.a. lager- og transportuddannelse samt grundforløb 1 inden for Teknologi, Byggeri og Transport. Vi har et bredt udbud af AMU-uddannelser inden for samme områder. Skolen har ca. 230 årselever med både unge og voksne elever.

Antal elever (grundforløb transport)

Ca. 20 årligt.

Grundforløbsuddannelser

  • Lager- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Holdstart

To gange om året i august og januar.

Derfor skal du vælge EUC Nordvestsjælland

Hos os har man de samme undervisere fra start på grundforløbet til svendeprøven og et relativt lille læringsmiljø inden for lager og transport. Vi starter dagen på grundforløbet med en lille gåtur og efterfølgende serveres morgenmad – så er alle klar til dagens udfordringer.

En typisk skoledag

Dagen kan starte med truck-teori i de første tre lektioner, derefter køres der truck de næste fire lektioner.

Det kan også være en gennemgang af enhedslaster, og hvordan man opnår sådanne i teorien, hvorefter man går ud og producerer nogle i det praktiske. Typisk vil man tage et fag som surring og stuvning med ind over her.

Det sociale miljø

Da vi er en ”lille” skole har vi et meget tæt socialt miljø mellem lærerne og eleverne, og vi har fået mange tilbagemeldinger på, at det er noget, der sættes pris på.

Den første uge

Den første uge vil byde på velkomst og introduktion til skolen, introduktion til uddannelsen samt gennemgang af fagene på uddannelsen. Opstart af undervisning.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Vi udleverer en PC med læsepen, hvis der er behov for det. Derudover har vi oplæsningsprogrammer på alle skolens computere.

Hjælp og støtte

Alle lærerne, uddannelsesvejleder samt uddannelseschefen. I det konkrete tilfælde finder vi altid den nødvendige hjælp til de elever, der har behovet.

EUC Nordvestsjælland
Absalonsvej 20
4300 Holbæk
Tlf: 59 45 51 00

Besøg hjemmesiden

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er målrettet dem, der ønsker efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Ledige og selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at bruge kurserne. Læs mere
Kravet for optagelse på en erhvervsuddannelse er forskelligt afhængig af, om du har en læreplads i en virksomhed, før du starter på uddannelsen eller ej. Læs mere