JUUL Erhvervsskole

JUUL Erhvervsskole har nogle af landets bedste faciliteter indenfor transport-uddannelsesområdet og udbyder erhvervsuddannelserne ‘Godschauffør’ og ‘Buschauffør i kollektiv trafik’. Med et nærliggende køreteknisk anlæg, to manøvrebaner og moderne undervisningsfaciliteter, tilbyder JUUL Erhvervsskole et trygt læringsmiljø med gode rammer og rollemodeller, og hvor den enkelte kan udvikle sine kompetencer i en kombination af brancherelevant teori og praksisøvelser.

Antal elever (grundforløb transport)

Der optages årligt ca. 50-100 elever på grundforløbene til bus og gods.

Grundforløbsuddannelser

Holdstart

JUUL Erhvervsskole kører med løbende opstart af grundforløb 2 og hovedforløb – for hver af de to uddannelser.

Derfor skal I vælge JUUL Erhvervsskole

JUUL Erhvervsskole ønsker at skabe et læringsmiljø, hvor der er fokus på den enkelte elev. Der skal være tid til læring, så alle kan optages. Vi har fokus på at teoretisk undervisning skal bakkes op af mange relevante praktiske øvelser. Vi ønsker at minimere tavleundervisning, og i stedet bruge praktiske opgaver i læringsprocessen.

En typisk skoledag

Hos JUUL Erhvervsskole er den faglige uddannelse kombineret med menneskelig dannelse, idet JUUL Erhvervsskole skaber et miljø, hvor der tales pænt til og om hinanden, og har respekt for forskellige meninger og holdninger på tværs af køn, etnicitet, religion og politisk overbevisning.

Det sociale miljø

JUUL Erhvervsskole ønsker at skabe et forum, hvor alle som udgangspunkt har noget at tilbyde i både det faglige og i det sociale fælleskab. Et miljø hvor vi opmuntrer og hjælper hinanden. JUUL Erhvervsskole vil lade drømme spire og vokse, ved hjælp af gentagende succesoplevelser for hver enkelt elev.

Den første uge

Første uge på JUUL Erhvervsskole har fokus på introduktion til uddannelsen og på at skabe et godt socialt fælleskab. Hos JUUL’s Erhvervsskole ønsker vi at skabe et efterskolelignende miljø, hvor den sociale trivsel er højt prioriteret.

Særlige tiltag i forhold til ordblinde eller elever med særlige udfordringer

JUUL Erhvervsskole har et team af læsevejledere tilknyttet, som kan hjælpe dig igennem dit uddannelsesforløb. JUUL Erhvervsskole er certificert til at foretage test for ordblindhed, og stiller en IT-rygsæk til rådighed til de elever, der har behov for dette.

Hjælp og støtte

Hos JUUL Erhvervsskole vil der være et team af kontaktlærere, som der vil være tilgængelige for eleverne. Her kan problemstillinger vendes, uanset art (arbejde, privat eller skole).

JUUL Erhvervsskole, Center for transport og logistik
Abildgårdsvej 14
4000 Roskilde
Tlf.: 39 39 11 11

Besøg hjemmesiden

Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er målrettet både ansatte og ledige, der ønsker opkvalificering med henblik på en specifik branche. Inden for transportområdet er der udviklet en masse spændende AMU-kurser, som kan give dig mulighed for beskæftigelse inden for transportområdet uden at skulle tage en længere erhvervsuddannelse. Læs mere

En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem undervisning på skolen og perioder, hvor du er ude i virksomheden og passer din læreplads. Det er med andre ord et miks af både teori og mange praktiske øvelser, hvor du får lov til at få det prøvet af. Og det er dermed noget helt andet end gymnasiet, hvor der kun er undervisning i skolen. Læs mere

Rummelighed er et af de nøgleord, der beskriver transportbranchen som arbejdsplads. Er du ansvarlig, og ønsker du at gøre en indsats – så kan du komme rigtig langt med en uddannelse inden for transportbranchen. Læs mere