AMU-Vest

Hos AMU-Vest tilbyder vi erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede. Vores målgruppe er på den måde meget bred, og omfatter alle lige fra helt unge EUD-elever til AMU-kursister med lang erhvervserfaring.

Skolen består af otte afdelinger, som alle er placeret på Spangsbjerg Møllevej 304-306 i Esbjerg. Transportuddannelserne har gennem tiderne været et af skolens største aktivitetsområde. I dagligdagen er der nært samarbejde både pædagogisk og praktisk på tværs af brancheområderne på skolen. Målet for os er at ruste vores elever til deres fremtidige arbejde og gøre vores uddannelser og kurser så praksisnære som overhovedet muligt.

Grundforløb gennemføres i samarbejde med Rybners Erhvervsskole.

Antal elever (grundforløb transport)

Gennemsnitligt har skolen årligt ca. 12000 elever eller kursister.

Grundforløbsuddannelser

  • Havne- og terminaluddannelsen
  • Vejgodstransportuddannelsen

Transportuddannelser (specialer)

Hvor ofte starter I nye hold?

På hovedforløbene er der løbende opstart – det betyder, at du kan starte på hovedforløbet, når du har færdiggjort dit grundforløb og har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Det er også muligt, at du på grund af tidligere erhvervserfaring kan opnå merit for dele af uddannelsen. Kontakt os eventuelt for spørgsmål.

Derfor skal du vælge AMU-Vest

Som skole sætter vi fokus på dine forudsætninger og behov som elev. Vi tilbyder individuel uddannelsesplanlægning, og vi målretter undervisningen, så den på bedst mulig måde både tilgodeser eleverne og virksomhedernes ønsker.

Vi ønsker nemlig at klæde vores elever så godt på som muligt med flest muligt af de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

Vi prioriterer desuden den personlige kontakt til eleverne og de uddannelsesansvarlige ude i virksomhederne, idet arbejdet med at skabe og udvikle lærepladser til vores elever vægtes højt. AMU-Vest vil være blandt landets førende på dette område.

En typisk skoledag

En typisk skoledag hos AMU-Vest starter kl. 8.00 om morgenen, hvor undervisningen begynder, og her er der stort fokus på at give dig et godt mix af både teoretiske og praktiske opgaver. For dig som elev betyder det, at du bliver undervist i den nyeste viden indenfor området, og at du får mulighed for at omsætte denne viden igennem praktiske øvelser. AMU-Vest har både unge og voksne elever, og vore læringsrum sikrer, at styrkerne ved begge grupper kommer frem.

Det sociale miljø

Hos AMU-Vest gør vi noget ud af at understøtte det sociale miljø på skolen. Vores målgruppe er meget bred og omfatter alle lige fra de helt unge EUD-elever til de ældre AMU-kursister med lang erhvervserfaring. Det giver en rigtig god dynamik, hvor de ældre elever og kursister ofte kan dele ud af deres erfaringer fra erhvervslivet, og hvor de yngre bidrager med nytænkning og nye måder at løse opgaverne på.

Hensyn og hjælp til ordblinde og elever med særlige udfordringer

Hos AMU-Vest har vi god erfaring med at hjælpe elever med særlige udfordringer.

I den forbindelse tilbyder vi bl.a. it-rygsække og øvrige værktøjer, som kan støtte dig som elev igennem din uddannelse. Derudover har vi et stærkt team bestående af kompetente vejledere, som står klar til at hjælpe med såvel personlige som faglige udfordringer.

Hjælp og støtte

I kundeservice står de klar til at hjælpe med spørgsmål vedrørende tilmelding, økonomi og andre praktiske forhold og ved opstart på både grund- og hovedforløb får du desuden tilknyttet en kontaktlærer.

Derudover har du også mulighed for at tale med vores vejledere.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg
Tlf.: 79 14 03 22

Besøg hjemmesiden

En erhvervsuddannelse (EUD) veksler mellem undervisning på skolen og perioder, hvor du er ude i virksomheden og passer din læreplads. Det er med andre ord et miks af både teori og mange praktiske øvelser, hvor du får lov til at få det prøvet af. Og det er dermed noget helt andet end gymnasiet, hvor der kun er undervisning i skolen. Læs mere
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) er målrettet både ansatte og ledige, der ønsker opkvalificering med henblik på en specifik branche. Inden for transportområdet er der udviklet en masse spændende AMU-kurser, som kan give dig mulighed for beskæftigelse inden for transportområdet uden at skulle tage en længere erhvervsuddannelse. Læs mere